RU ukRU uk

+7 (4852) 59-96-35

Russian Federation, 150001, Yaroslavl,
1st Zakotoroslnaya Naberezhnaya Str., 80

Contact
information

address Russian Federation, 150001, Yaroslavl, 1st Zakotoroslnaya Naberezhnaya Str., 80
phone +7 (4852) 59-96-36, 59-96-37,
+7 (910) 663-66-03, +7 (910) 663-62-31,
+7 (910) 968-19-17
fax +7 (4852) 59-96-35
email ant@avtoneftetrans.ru
skype umanskiy.leonid
+7 (4852) 59-96-35

150001, Yaroslavl,
1st Zakotoroslnaya Naberezhnaya Str., 80

ant@avtoneftetrans.ru